نمایش دادن همه 14 نتیجه

زیتون سبز اسلایس شده RS وزن 420 گرم

زیتون سبز کامل RS وزن 907 گرم

زیتون سیاه کامل RS وزن 350 گرم

ترشی انبه شیپ 500 گرم

ترشی انبه ایرپلین 450 گرم

زیتون شور درشت بیژن 680 گرم

ترشی فلفل مجید 670 گرم

زیتون شور ویژه بیژن 680 گرم

زیتون شور بیژن معمولی 680 گرم

زیتون سیاه کامل امریکن فارم 3 کیلو

۲۹۰,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه کامل امریکن فرش 3 کیلو

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط اصالت 1.45 کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

زیتون شور بی هسته بیژن 630 گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه اصالت مقدار 680 گرم

۲۴,۰۰۰ تومان