بیسکویت پذیرایی با طعم نارگیل گرجی 900گرم

بیسکویت لیدی فینگر لاگو 200 گرم

چیپس فلفلی mister potato وزن 160 گرم

شکلات غلات اوت چوکو اس جی مدل nutrition وزن 400گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

بیسکویت لیدی فینگر لاگو 400 گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

چیپس خلال سیب زمینی با طعم نمک باتو 900 گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

چیپس باربیکیو mister potato وزن 160 گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

بیسکوییت زعفرانی فرخنده مقدار 850 گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

چیپس با طعم نمک باتو 450 گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

بیسکویت جوین گرجی باطعم شیره انجیر و آرد جو 920 گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

چیپس لیز استاکس ساده 170 گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

چیپس پرینگلز پاپریکا وزن 165 گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

چیپس فلفلی تند پرینگلز

۶۴,۰۰۰ تومان

بیسکویت فرخنده با طعم پرتقال مقدار 900 گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

بیسکویت فرخنده با طعم موز 900 گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

شکلات غلاتی اوت چوکو پالازی 400 گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس پیاز و خامه ترش پرینگلز 165 گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

بیسکویت فرخنده با طعم نارگیل 900 گرم

۳۸,۰۰۰ تومان