نمایش دادن همه 16 نتیجه

کنسرو ذرت شیرین امریکن فارم 400 گرم

کنسرو عدسی بهروز 380 گرم

کمپوت آناناس امریکن شف 227 گرم

کنسرو عدس رعنا 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی خوشبخت 380 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی مکنزی 380 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ خوشبخت 380 گرم

کنسرو ماهی تون مکنزی در روغن گیاهی 180 گرم

کمپوت آناناس الصباح 3050 گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو گوجه فرنگی قطعه قطعه شده روژین 380 گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون شوید خوشبخت 180 گرم

۲۴,۷۰۰ تومان

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی پیک 180 گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

کنسرو گوجه فرنگی درسته پوست کنده روژین 380 گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل 180 گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تن در روغن ساپریم 200 گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی طبیعت 180 گرم

۲۲,۸۰۰ تومان